"ודע שעל ידי מצוות ציצית האדם ניצול מעצת הנחש"

מומלץ בשבילך