ודברך מלכנו אמת וקיים לעד

כ"ו אלול תשע"ח

מומלץ בשבילך