"ואתה תצוה ויקחו אליך שמן זית זך"

ז' אדר תשע"ג
ספר שמות פרק כז' על הפסוק

מומלץ בשבילך