הקדשת שיעור

"ואני בחסדך בטחתי יגל לבי בישועתך"

מומלץ בשבילך