"ואל תשלט בנו יצר הרע"

כ"ה טבת תשע"ג

מומלץ בשבילך