"ואולך אתכם קוממיות"

י"א אייר תשע"ד
הברית של הקב"ה עם ישראל - גם הבטחה וגם איום

מומלץ בשבילך