הקדשת שיעור

"ה' העלית מן שאול נפשי"

י"ב אלול תשע"ו
עמוד קפז' שאיפת המשך הקיום היא השאיפה החיובית הכי נמוכה שקיימת באדם.

מומלץ בשבילך