הקדשת שיעור

"ה' אל בקצפך תוכיחני ובחמתך תיסרני"

מומלץ בשבילך