התשובה גורמת לחשק לחיים, חשק החיים פותח את צינורות החכמה והבינה

מומלץ בשבילך