התפיסה המעגלית של החיים

א' סיון תשע"ט
שער ב' פרק יב'

מומלץ בשבילך