התפילה

כ"ט תמוז תשס"ו
יום עיון בניין שלם לגברים תשסו

מומלץ בשבילך