הקדשת שיעור

התסיסות באחרית הימים

כ"ז טבת תש"ע
פרק ח' הספר ממעיני הישועה לרב יעקב משה חרל"פ עמוד קפה' פסקה לא'

מומלץ בשבילך