התנהלות של תלמידי חכמים צריכה להיות מוקפדת לטובה יותר מאשר ההמון

י"ד סיון תשע"ו
פרק רביעי פסקה ג'

מומלץ בשבילך