"התמלאו רחמים אלו על אלו והקב"ה מתמלא עליכם רחמים"

מומלץ בשבילך