הקדשת שיעור

התחמקות מאחריות מובילה את האדם לבסוף להיות עבד

כ"א שבט תש"פ
הערה : בדקה 2 היתה הפסקה של חצי דקה עקב נפילת חשמל

מומלץ בשבילך