"התחיינה העצמות האלו" - נבואת יחזקאל ל"ז - והקמת המדינה

ב' אייר תשע"ח
נבואת יחזקאל מדברת על רוח שמחייה את המתים בבקעה. מי הם המתים הללו? מהי אותה רוח שמחיה אותם? וכיצד הרוח הזו היא שפיעמה בדוד בן גוריון כשהכריז על הקמת המדינה.

מומלץ בשבילך