התחדשות בזוגיות - חלק א

ה' אדר תשע"ה
רבי נחמן אומר שאסור להיות זקן, זוגיות מחייבת יציאה מהאדישות והקרירות, צריך להביא יצירתיות לקשר. כך הקב"ה רוצה שנביא את הרגש "רחמנא ליבא בעי".

מומלץ בשבילך