הקדשת שיעור

התורה מאירה את החיים החיצוניים של האומה

מומלץ בשבילך