התורה היא סם חיים אך למי שאינו עוסק בה כראוי עלולה להיות חס ושלום סם המוות

מומלץ בשבילך