הקדשת שיעור

השתתפות הנשיאים במפקד בני ישראל

כ"ג אייר תשע"ו
ספר במדבר פרק א' פסוק ד'

מומלץ בשבילך