השקר - ניצוץ אמת בתחילתו

ד' אדר תשע"ז
פרק ראשון משנה יח'

מומלץ בשבילך