הקדשת שיעור

השמחה המקורית

כ"ו חשון תשע"ח
כרך ב' שער חכמת הקודש מאמר עדן העתיד - הטוב הכללי פסקה כח' "כשם שההויה המוחשית היא טבועה על התנועה התדירית כן ההויה הרעיונית היא טבןעה על השמחה הבלתי פוסקת. שמח הוא העולם , שמחה היא ההויה הפנימית כולה"

מומלץ בשבילך