הקדשת שיעור

השם העצמי וההתחדשות

ז' אלול תש"פ
כרך ג' פסקה צה' ד"ה "העולם הרוחני בונה כל אחד ואחד לעצמו בקרבו" פסקה צז' - בקשת האני העצמי

מומלץ בשבילך