השייכות של האדם אל הציבור וצערו חייבת לעבור דרך תיקונו הפרטי של האדם - חלק ב

מומלץ בשבילך