הקדשת שיעור

השוחט את הפסח על החמץ עובר ב'לא תעשה'

00:00:00
ט"ז אדר תש"פ
משנה מסכת פסחים פרק ה' משנה ד'

מומלץ בשבילך