השגת מטרות - רק כשיש סדר בין כל המעורבים

כ"ג אייר תשע"ט
ספר במדבר פרק א' פסוק ג'

מומלץ בשבילך