הקדשת שיעור

השגחה עם רצון ה' להיטיב

כ"ז טבת תשע"ז
חלק שני פרק שמיני פסקה א'

מומלץ בשבילך