השביתה מעבודת האדמה בשמיטה - בגלל ציווי הבורא ולא בגלל תועלת חקלאית

י' אייר תשע"ט
ספר ויקרא פרק כא' פסוק ו'

מומלץ בשבילך