הרקע להקמת מכון מאיר

ל' חשון תשע"ט
מתוך החוברת 'אור מאיר'

מומלץ בשבילך