הרצון להינשא חייב להיות רצון כללי שמאגד תחתיו רצונות שונים

ז' תמוז תשע"ו
עמוד 92

מומלץ בשבילך