הרמב"ם - סנהדרין של ישראל

כ"ט אדר תשע"ט
עמוד 324 בספר 'שיחות הרב צבי יהודה על ספר אורות' המאמר ישראל ותחייתו פרק יח' שיחה א'

מומלץ בשבילך