הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין

ג' סיון תשע"ט
ספר במדבר פרק ו' פסוק א'

מומלץ בשבילך