הרב יורם אליהו

יליד דרום תל אביב שנת תשי''ט. למד בישיבת בנ''ע נתניה, בישיבת ''כרם ביבנה'' במשך שנתיים אצל הרב גולדוויכט זצ''ל, בישיבת מרכז הרב אצל הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ''ל, למד עם הרב עוזי קלכהיים זצ''ל ולאחר מכן אצל הרב יהושע רוזן שליט''א. כמו כן למד אצל הרב מו''ר אברהם שפירא זצ''ל והרב צבי ישראל טאו שליט''א. מלמד בת''ת ''מורשה'', ומשנת תשנ''ב משמש כמחנך ומרצה ב''מכון-מאיר''. מלמד גם במכון אורה. בנוסף, משמש כמדריך החתנים במכון מאיר ובמכון פועה (בקורס למדריכי חתנים), מרצה בבימ''ד למורים ומורות בירושלים.

סדרות

"צמאה נפשי לאלהים" - לימוד על התפילה
אור החיים על התורה
בניה זוגית מתוך שונות - התשסט
הדרכת חתנים מחזור א
הדרכת חתנים -מחזור ב
הנצי"ב מוולוז'ין על התורה
התפילה - עבודת הלב
ואני תפילה
ותן חלקנו בתורתך
יום עיון - חיזוק התא המשפחתי - חשוון תשעח
יום עיון "בין חזון לנחמה" - התשעד
יום עיון "הציפיה לישועה ולבניין המקדש" - התשעו
יום עיון במשנת הרב קוק זצ"ל - תשעח
יום עיון במשנתו של הרב קוק זצ"ל - התשעד
יום עיון במשנתו של הרב קוק זצ"ל - התשעה
יום עיון במשנתו של הרב קוק זצ"ל - התשסח
יום עיון במשנתו של הרב קוק זצ"ל - התשעב
יום עיון בנושא חג החנוכה - תשע"ט
יום עיון בנושא חג הסוכות - תשע"ח
יום עיון בנושא חג השבועות - התשעו
יום עיון בנושא חינוך - התשעא
יום עיון בנושא חינוך - התשע
יום עיון בנושא ט"ו בשבט - התשעו
יום עיון בנושא ט"ו בשבט - התשעד
יום עיון בנושא ט"ו בשבט ולכבוד הבחירות לכנסת - התשעג
יום עיון בענייני חג החנוכה - תשעח
יום עיון בענייני טו בשבט - תשעח
יום עיון בענייני טו' בשבט - תשעט
יום עיון בענייני יום הזכרון והעצמאות - התשעז
יום עיון בענייני יום הכיפורים - התשעז
יום עיון בענייני יום הכיפורים - התשעג
יום עיון בענייני ירושלים - התשעג
יום עיון בענייני ירושלים והמקדש - התשעה
יום עיון בענייני ראש השנה - התשעה
יום עיון בענייני ראש השנה - התשעד
יום עיון בענייני ראש השנה - התשעג
יום עיון לזכרו של הרב צבי יהודה קוק זצ"ל - התשעו
יום עיון לפורים - התשעה
יום עיון לקראת חג הפורים - התשעז
יום עיון לקראת חג הפסח - התשעו
יום עיון לקראת חג הפסח - התשעג
יום עיון לקראת חג הפסח - התשסו
יום עיון לקראת חג הפסח - התשע
יום עיון לקראת חנוכה - התשעו
יום עיון לקראת חנוכה - התשעד
יום עיון לקראת חנוכה - התשעז
יום עיון לקראת יום העצמאות - התשעד
יום עיון לקראת יום העצמאות - התשעה
יום עיון לקראת יום העצמאות - התשעו
יום עיון לקראת יום העצמאות - התשעב
יום עיון לקראת יום העצמאות - התשסה
יום עיון לקראת יום העצמאות - התשסח
יום עיון לקראת יום העצמאות - התשסו
יום עיון לקראת יום העצמאות - התשעג
יום עיון לקראת עשרה בטבת - התשעב
יום עיון לקראת ראש השנה - התשעז
יום עיון לקראת ראש השנה - אלול תשעח
יום עיון לקראת תשעה באב - התשסה
יום עיון לקראת תשעה באב - התשע
יום עיון לקראת תשעה באב תשעח
יום עיון פורים - תשע"ט
כך היא גאולתם של ישראל
ליל הושענא רבה - התשעו
ליל הושענא רבה - התשעה
ליל הושענא רבה - התשסח
ליל הושענא רבה - התשעא
ליל הושענא רבה - התשעב
ליל הושענא רבה - התשעג
ליל הושענא רבה - התשעד
ליל הושענא רבה - התשסט
ליל הושענא רבה - התשע
לימוד ליל הושענא רבה במכון מאיר - תשע"ח
לימוד ליל הושענא רבה תשעט
מהותם של ימי התשובה
מושגי יסוד באמונה - התשעב
מושגי יסוד באמונה - התשעד
מעלת התורה
נתיבות שלום על התורה
ספר בראשית
ספר שמות
ערב עיון בנושא יום הכיפורים - תשע"ח
'פרי צדיק' על התורה
שיחות הרב צבי יהודה הכהן קוק
שכינה ביניהם - בניין הבית היהודי
'שם משמואל' על התורה ומועדים
שפת אמת על התורה

שיעורים

לכל שיעורי הרב יורם אליהו