הרב יהודה בן ישי

רב קהילה בשכונת בקעה בירושלים יליד צרפת שנת תש'י, ועלה לארץ במסגרת הכשרה של בני עקיבא צרפת למד בצרפת אצל הדיין הרב רחמים נאהורי זצ'ל, והרב יהודה ליאון אשכנזי (מניטו), וכמו'כ אצל הרב שלמה אבינר שליט'א כחניך ב'ע. בארץ למד בכולל מרכז הרב, בכולל 'מר'ץ' ובכולל 'אלון מורה'. את עיקר השפעתו קיבל מהרב צבי יהודה הכהן קוק זצ'ל ומתלמידיו ובייחוד ע'י הרב צבי ישראל טאו שליט'א. הוסמך לרבנות מטעם הרבנות הראשית ע'י הרה'ג מו'ר הרב אברהם שפירא זצ'ל, הראשל'צ הרה'ג הרב מרדכי אליהו שליט'א והראשל'צ הרה'ג הרב אליהו בקשי דורון שליט'א בוגר האוניברסיטה העברית בירושלים (היסטוריה יהודית ומדעי החברה). בתשד'מ הצטרף ל'מכון-מאיר' ומלמד כתבי המהר'ל מפראג, גמרא ואמונה, כיום משמש גם כראש "מכון אורה". מכהן כרב קהילה בשכונת בקעה בירושלים

סדרות

אורות ישראל
בניה זוגית מתוך שונות - התשסט
גבורות ה' למהר"ל מפראג
דרך חיים
התחדשות בחיי הנישואין - התשעד
ושמח את אשתו - התשע
יום עיון במשנתו של הרב קוק זצ"ל - התשסח
יום עיון במשנתו של הרב קוק זצ"ל - התשסט
יום עיון במשנתו של הרב קוק זצ"ל - התשעא
יום עיון בנושא השמיטה
יום עיון בנושא ט"ו בשבט ולכבוד הבחירות לכנסת - התשעג
יום עיון בענייני יום הזכרון והעצמאות - התשעז
יום עיון בענייני ירושלים - התשעא
יום עיון לחיזוק התא המשפחתי - התשעב
יום עיון לקראת חג הפסח - התשעד
יום עיון לקראת חג הפסח - התשסה
יום עיון לקראת חג הפסח - התשסו
יום עיון לקראת יום העצמאות - התשסה
יום עיון לקראת יום העצמאות - התשסז
יום עיון לקראת יום העצמאות - התשסח
יום עיון לקראת יום העצמאות - התשעה
יום עיון לקראת יום העצמאות - התשעו
יום עיון לקראת יום העצמאות - התשסו
יום עיון לקראת עשרה בטבת - התשסט
יום עיון לקראת תשעה באב - התשסה
יום עיון לקראת תשעה באב - התשסז
יום עיון לקראת תשעה באב - התשסח
יום עיון לקראת תשעה באב - התשסט
יום עיון לקראת תשעה באב - התשע
יום עיון לקראת תשעה באב - התשעא
כנס תשובה מאהבה - התשעה
כנס תשובה מאהבה - התשע
כנס תשובה מאהבה - התשסח
כנס תשובה מאהבה - התשעח
כנס תשובה מאהבה תשע"ט - תשע"ט
ליל הושענא רבה - התשסט
נפגשים בפרשה - התשעב
נצח ישראל - אלול התשסז
נתיב הדין
נתיב העבודה
נתיב התורה - התשע
נתיב התשובה
עושים תשובה ביחד - התשסט
ערוץ מאיר
תקשורת בין איש לאשתו

שיעורים

לכל שיעורי הרב יהודה בן ישי