הרב אורי עמוס שרקי

יליד אלג'יריה שנת ה'תשי''ט. גדל בצרפת ועלה ארצה בשנת תשל''ב. בוגר ישיבת ''מרכז הרב'', למד תורה מפי מו''ר הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ''ל ותלמידיו, מפי הרב יהודה ליאון אשכנזי (מניטו) זצ''ל ומפי הרב שלמה בנימין אשלג זצ''ל. משמש כרב ב''מכון מאיר'' ובמכון אורה. מרצה בכיר ליהדות, לימד בטכניון בחיפה, מלמד כיום ב''ראש יהודי'' ובמקומות רבים בארץ בפני הציבור הרחב. משרת בקודש כרבה של קהילת ''בית יהודה'', בקרית משה, ירושלים.

סדרות

אגדות החורבן על פי מסכת גיטין - התשעו
אגדות פרק חלק - התשעא
אגדות פרק חלק - התשסה
אגדות פרק חלק - התשעב
אורות התורה - התשעה
אורות ישראל - התשעב
אורות מחזור תשס"ה
איגרת הרמב"ם בעניין האסטרולוגיה - התשעו
איגרת הרמב"ם לרבי עובדיה הגר - התשעה
איגרת השמד - התשעה
איגרת לחכמי לוניל - התשעו
איגרת תחיית המתים להרמב"ם - התשעה
איגרת תימן - התשעד
איגרת תימן - התשסו
אישי ישראל - התשעז
באור התפילה ע"פ עולת ראי"ה - התשעד
באר הגולה למהר"ל מפראג - התשעד
בין הזמנים ישל"צ - התשסו
בניה זוגית מתוך שונות - התשסט
גבורה ישראלית וחוסן לאומי בזמן מלחמה
גבורות ה' - התשע
הלכות תשובה לרמב"ם - התשעא
הלכות תשובה לרמב"ם - התשע
הלכות תשובה לרמב"ם - התשסו
הלכות תשובה לרמב"ם - התשסז
הלכות תשובה לרמב"ם - התשסח
הלכות תשובה לרמב"ם - התשסט
הלכות תשובה לרמב"ם - התשעב
הלכות תשובה לרמב"ם - התשעג
הלכות תשובה לרמב"ם - התשעה
הלכות תשובה לרמב"ם - התשעו
הספרייה של היהדות - מבוא לתורה שבעל פה - התשעח
ושמח את אשתו - התשע
יום עיון "בין חזון לנחמה" - התשעד
יום עיון "הציפיה לישועה ולבניין המקדש" - התשעו
יום עיון במשנתו של הרב קוק זצ"ל - התשעו
יום עיון במשנתו של הרב קוק זצ"ל - התשעה
יום עיון במשנתו של הרב קוק זצ"ל - התשעד
יום עיון במשנתו של הרב קוק זצ"ל - התשעג
יום עיון במשנתו של הרב קוק זצ"ל - התשסח
יום עיון במשנתו של הרב קוק זצ"ל - התשסט
יום עיון במשנתו של הרב קוק זצ"ל - התשעא
יום עיון בנושא השמיטה
יום עיון בנושא חג החנוכה - תשע"ט
יום עיון בנושא חינוך - התשעד
יום עיון בנושא ט"ו בשבט - התשעד
יום עיון בנושא ט"ו בשבט - התשעה
יום עיון בנושא ט"ו בשבט - התשעו
יום עיון בענייני חג הפסח - תשע"ט
יום עיון בענייני טו' בשבט - תשעט
יום עיון בענייני יום הכיפורים - התשעז
יום עיון בענייני יום הכיפורים - התשעג
יום עיון בענייני יום ירושלים - התשעו
יום עיון בענייני ראש השנה - התשעה
יום עיון בענייני תשעה באב וחורבן גוש קטיף ת"ו
יום עיון גלות גאולה וצפייה - אב תשעז
יום עיון לזכרו של הרב יאיר אוריאל זצ"ל - התשעו
יום עיון לזכרו של הרב צבי יהודה קוק זצ"ל - התשעו
יום עיון לקראת חג הפסח - התשעה
יום עיון לקראת חג הפסח - התשעז
יום עיון לקראת חג הפסח - התשעח
יום עיון לקראת חג הפסח - התשסו
יום עיון לקראת חנוכה - התשעז
יום עיון לקראת חנוכה - התשעו
יום עיון לקראת יום העצמאות - התשעו
יום עיון לקראת יום העצמאות - התשסה
יום עיון לקראת יום העצמאות - התשסז
יום עיון לקראת יום העצמאות - התשסח
יום עיון לקראת יום העצמאות - התשסו
יום עיון לקראת יום העצמאות - התשעא
יום עיון לקראת יום העצמאות - התשעג
יום עיון לקראת עשרה בטבת - התשעז
יום עיון לקראת פורים ולזכר הרב צבי יהודה קוק זצ"ל - התשעד
יום עיון לקראת ראש השנה - אלול תשעח
יום עיון לקראת תשעה באב - התשסו
יום עיון לקראת תשעה באב - התשסז
יום עיון לקראת תשעה באב - התשסח
יום עיון לקראת תשעה באב - התשע
יום עיון לקראת תשעה באב - התשעא
יום עיון לקראת תשעה באב תשעח
יום עיון תנועת זהות - התשסו
יום עיון תנועת זהות - התשסז
כנס ביישוב יקיר - התשסז
כנס מחשבת ישראל - התשסו
כנס תשובה מאהבה - התשע
כנס תשובה מאהבה - התשסג
כנס תשובה מאהבה - התשסח
כנס תשובה מאהבה - התשסט
כנס תשובה מאהבה - התשעד
ליל הושענא רבה - התשעד
ליל הושענא רבה - התשעג
ליל הושענא רבה - התשסח
ליל הושענא רבה - התשעא
ליל הושענא רבה - התשעב
ליל הושענא רבה - התשסט
ליקוטי מוהר"ן - התשסט
מאמר 'דעת אלהים' למרן הרב קוק - התשעג
מאמר 'עבודת אלהים' למרן הרב קוק - התשעג
מבוא לתורה שבעל פה - התשסח
מבוא לתפילה - התשסט
מורה נבוכים להרמב"ם - התשעב
מושגים ביהדות - התשעה
מידות בסימן חודש אלול - התשסח
מידות הראי"ה - התשעד
מסילת ישרים - התשע
נפגשים בפרשה - התשע
נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין זצ"ל - התשעא
נצח ישראל - התשסה
ספר אד"ר היקר - התשעז
ספר אורות - התשסו
ספר אורות - התשעג
ספר אורות הקודש - התשעג
ספר במדבר - התשסח
ספר בראשית - אלול התשע
ספר בראשית - התשסה
ספר בראשית - אלול התשעב
ספר דברים - התשסט
ספר דעת תבונות לרמח"ל - התשעח
ספר דרך ה' לרמח"ל - התשעו
ספר הכוזרי - התשעז
ספר הכוזרי - התשסח
ספר המדע - התשסה
ספר ויקרא - התשסז
ספר ויקרא - התשעד
ספר יהושע - התשעב
ספר ירמיהו - התשעו
ספר ישעיהו - התשעד
ספר שופטים - התשעג
ספר שמות - התשעג
ספר שמות - התשסו
ספר תרי עשר - התשעז
עושים תשובה ביחד - התשסט
על הדרך
פרקי אבות - התשסו
שיעורים במחשבת ישראל - התשע
שמונה פרקים להרמב"ם - התשע
שמונה פרקים להרמב"ם - התשעב
תפארת ישראל - התשסז

שיעורים

לכל שיעורי הרב אורי עמוס שרקי