הרבה רעות מוסריות ישנן שמקורם ברצון לינוק מאור החכמה והאמת

ב' סיון תשע"ח
על פי הספר 'פסיכולוגיה של מעלה' מאת הרב יובל פרוינד המקור : פנקסים יפו ח'

מומלץ בשבילך