הקדשת שיעור

הקשר בין שבירת הלוחות לימי התשובה - שולחן ערוך סימן תקפא

י"ב אלול תשס"ו
שולחן ערוך סימן תקפא

מומלץ בשבילך