הקשר בין עיכוב מתנות כהונה לבין פגיעה בחיי המשפחה

ב' סיון תשע"ט
ספר במדבר פרק ה' פסוק יב'

מומלץ בשבילך