הקדשת שיעור

הקשר בין מידת הגאוה למידת הכעס - שיעור מספר 5

י"א כסלו תשע"ג
ביאור הגמרא במסכת שבת דף סב' וביאור על פי עין אי"ה שבת כרך ב'

מומלץ בשבילך