הקמת המשכן מעידה על כפרה של חטא העגל

מומלץ בשבילך