הקדשת שיעור

הקודש האומה והאנושיות - חלק א

ג' שבט תש"פ
אורות התחיה פסקה יח'

מומלץ בשבילך