הקדרות הנפשית שבאה מתוך התשוקה לאור העליון

מומלץ בשבילך