הקדשת שיעור

הקב"ה מתאווה לתפילתם של ישראל

מומלץ בשבילך