הקב"ה לא שייך לשום מידה אבל בעולמנו הוא מתגלה במידות

י"א כסלו תשע"ח
מאמר אורות ישראל פרק א' פסקה ג'

מומלץ בשבילך