הקדשת שיעור

הקב"ה - בעל הכוחות כולם

מומלץ בשבילך