הצער על העלבון שבנטישת המסורת יעורר את התשובה

י"א טבת תשע"ו
פרק ד' פסקה ט'

מומלץ בשבילך