הקדשת שיעור

הציץ ומלחמת מדין - בירור נקודת הרצון בישראל

כ"ח תמוז תשע"ב
ניתן לצפות ולהוריד שיעורים נוספים של הרב קשתיאל ורבנים נוספים באתר "בני דוד"- www.bneidavid.org- לימוד פורה

מומלץ בשבילך