הצורך בהתבוננות כתשובה להרגל היום יומי

י"ט כסלו תשע"ה
עמוד 17 בפסקה השנייה בספר "מי מושלם"

מומלץ בשבילך