הפתיחות והסגירות בחיי הזוגיות

כ"ח שבט תשע"ה
זוגיות טובה מתבססת על פתיחות רגשית ולדעת להיפגש עם השני, בשביל להיות חזק צריך להיות חלש, עדינות ותקיפות כאחד. הציניות היא ה"מכשיר" הגורם להמשך הריחוק והבריחה מהאינטימיות.

מומלץ בשבילך