הפרקטל - שיעור חמישי בסדרה

ז' סיון תשס"ח
'אני' המאוחד, הפרקטל אמרו עליו על הלל הזקן כשהיה שמח בשמחת בית השואבה אמר כן: אם אני כאן - הכל כאן, ואם איני כאן - מי כאן. הביטוי הזה דורש עיון, זה שיא הגאווה! איך הלל הזקן שהיה סמל הענווה "הוי ענוותן כהלל" אומר דבר כזה? [ובאמת שואלים הרבה מפרשים את השאלה הזאת ומתרצים] כדי להבין נלמד מושג מעולם הפיזיקה - 'פרקטל'. כשאנחנו נפגשים עם איזושהי מערכת, חלק מהמערכת מאוד מזכירה לנו את המערכת כולה, לדוג': אטום - אמנם אטום לא נראה בפועל כמו שמציירים אותו בפשטות אבל כשאנחנו מציירים לעצמנו מערכת של אטום זה נראה כמו מערכת השמש (אטום במרכז וסביבו אלקטרונים ניוטרונים ופרוטונים) וכך מערכת השמש לגבי הגלקסיה וכן הלאה, יש חלק במערכת שמזכיר את המערכת כולה וזה נקרא פרקטל, שבר שהוא פורטל (שער) לכל המערכת. דוג' נוספת אפשר לראות בד.נ.א - כל האדם נמצא בכל תא ותא של עצמו, דוגמה אחרת אפשר לראות בפרחים(הובא בשיעור -אמיתה קייצית), יש גם את 'אבן הסנה' שכששוברים אותה יש ציור של שיח וכששוברים את השבר גם שם יש ציור של שיח וכן הלאה. מפה אנחנו יכולים להבין מה התכוון הלל הזקן כשהוא אמר "אם אני כאן הכל כאן". תוס

מומלץ בשבילך